• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Mulig ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven – melding

Melding om tiltak

Når du sender oss melding om mulig ulovlig tiltak, vil meldingen i utgangspunktet være å regne som offentlig tilgjengelig informasjon. Dette betyr at både eier av eiendommen hvor tiltaket er plassert, og andre som eventuelt ønsker innsyn i saken, vil få tilgang til din kontaktinformasjon og meldingen du har sendt oss.

Du kan velge å skjule kontaktinformasjonen din for alle andre enn kommunen, det vil si å unnta for offentlighet og eiers innsyn. Hvis du velger å unnta meldingen fra offentligheten og eiers innsyn, kan kommunen likevel ta kontakt med deg dersom det er behov for flere opplysninger om de faktiske forholdene. Dette kan være tidspunkt for oppføring, bedre bilder av tiltaket, med mer.

Hvis du velger en helt eller delvis anonym innsending, vil du ikke holdes løpende orientert om fremdrift i saken, men henvises til å eventuelt be om innsyn i saken på lik linje med alle andre.


Du er selv ansvarlig for at meldingen ikke inneholder opplysninger som egner seg til å identifisere deg.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader